Wprowadzone przez adw. Julia Tarkowska-Sośnicka, adw. Kajetan Kałużyński