Wprowadzone przez adw. Magdalena Fracczak-Matusiak

Tajemnica Zawodowa Prawników, Dziennikarzy i Lekarzy

W dniu 22 października 2021 roku miałam zaszczyt uczestniczyć w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Tajemnica Zawodowa Prawników, Dziennikarzy i Lekarzy”, zorganizowanej na Uniwersytecie Techniczno-Humanistycznym w Radomiu przez tenże uniwersytet, Okręgową Radę Adwokacką w Radomiu, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Radomiu. Patronat nad Konferencją objął prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Przemysław Rosati, który w mowie powitalnej przypomniał o podstawowym obowiązku naszych samorządów: „Brońmy tajemnicy”. […]

Adwokaci się szkolą. Konferencja z okazji 25-lecia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce

Obchodzimy nie tylko Stulecie Odrodzonego Państwa Polskiego, ale również Adwokatury. Od 25 lat w Polsce obowiązuje Europejska Konwencja Praw Człowieka, a obywatele, których prawa zostały naruszone w postępowaniach krajowych, mogą szukać pomocy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Rocznica ta pozwoliła Komisji Praw Człowieka przy ORA w Łodzi wspólnie z Katedrą Europejskiego Prawa Konstytucyjnego WPIA UŁ zorganizować konferencję zatytułowaną „Europejska Konwencja Praw Człowieka w praktyce – 25 lat stosowania […]

Z prac legislacyjnych…

Aktualnie trwają prace nad kilkoma projektami legislacyjnymi, które powinny wzbudzić zainteresowanie samorządu adwokackiego i jego członków. Pokrótce przedstawię te z nich, które uważam za najważniejsze. Kodeks postępowania cywilnego W dniu 25 maja 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano rządowy projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Celem projektu zasadniczo jest ochrona informacji niejawnych, ale niejako przy okazji projektodawca postanowił „pomajstrować” przy tajemnicy zawodowej i wprowadzić […]

Polska i Unia Europejska na rozdrożu?

W 2004 r. Polska, razem z dziewięcioma innymi państwami, wstąpiła do Unii Europejskiej. Przed Polakami otworzyły się nowe możliwości, które obejmowały korzystanie ze swobód wspólnego rynku (swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału), ale również inne korzyści, jak np. dotacje unijne, które dla Polski – jako nowego państwa Unii – były wysokie. Przyjęcie Polski do Unii Europejskiej stanowiło również uznanie przez państwa członkowskie UE, że Polska spełnia […]