Wprowadzone przez Kronika

,,Bądźmy razem! Nie dajmy podeptać wartości i praw, które są podstawą wolnego państwa”

Okazuje się, że mamy wśród nas wielu młodych. Także młodych prawników. Jeszcze nie adwokatów, a nawet jeszcze nie aplikantów, którzy chcą zatrzymać machinę dewastowania monteskiuszowskiego trójpodziału władz i są obecni na spacerach protestacyjnych. Jak widać zasada trójpodziału jest pewnego rodzaju alfabetem praworządności dla młodych ludzi, co jest niezwykle optymistyczne, ponieważ stanowi zaprzeczenie funkcjonującego powszechni stereotypu, że młodym ludziom jest wszystko jedno, ponieważ nie wiedzą […]

Dokąd zmierzasz Adwokaturo?

Prawdopodobnie większość z nas co najmniej od czwartku 20 lipca zadaje sobie pytanie, jakie miejsce zajęła adwokatura w ogólnym oporze społecznym wobec demontowania podstawowych instytucji demokratycznego państwa, jak w owym oporze działa i czy czegoś się boi. Na pewno w protestach uczestniczą adwokaci, ale czy obecna jest adwokatura? W ramach cyklu komentarzy adwokatów, biorących udział w protestach bieżących wydarzeń dotyczących, przedstawiamy felieton Jerzego Szczepaniaka. Zaproszenie łódzkich adwokatów do wypowiadania […]

Byłem tam!

Z wielu rzeczy możemy być dumni. Z tego, że dane nam było poczucie prawdziwej wspólnoty. Kto był na placu Dąbrowskiego, ten wie, o czym piszę, a kto nie był – trudno, może nie zrozumie. Kilka godzin po prezydenckiej decyzji o zawetowaniu dwóch ustaw niełatwo skreślić kilka zdań o manifestacjach na placu Dąbrowskiego. Kilka tysięcy ludzi nie stanęło „obok siebie”, my naprawdę byliśmy razem, ze wspólną troską o Polskę, z ogromną wzajemną […]

Bądźmy razem!

Środek lata. 23 lipca 2017 r. – niedziela. Zgodnie z zapowiedziami – łódzcy prawnicy – jak tysiące ludzi w całej Polsce postanowili po raz kolejny już pospacerować i tradycyjnie (tradycja dość wczesna bo kilkudniowa) zapalić kolejne ogniwo łańcucha światła. Bądźmy razem! Tak brzmiało zaproszenie. Hasło, którego istotą jest wspólnota. Chodziło o to, żeby razem, jako środowisko prawnicze wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec obracania w popiół dotychczasowych, […]

Zgromadzenie

W siedzibie Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 20 maja 2017 r. odbyło się kolejne sprawozdawcze Zgromadzenie Łódzkiej Izby Adwokackiej. Tradycyjnie już zaproszeni zostali przedstawiciele władz adwokatury, a także innych środowisk prawniczych oraz samorządów zawodów zaufania publicznego. Dziekan Jarosław Z. Szymański powitał: adw. Henryka Stable – skarbnika NRA, adw. Sławomira Ciemnego – przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej, SSA Tomasza Szabelskiego – prezesa […]

W nowej roli…

Pół roku mija od dnia, gdy zostałem wybrany do składu Naczelnej Rady Adwokackiej (NRA). Ponieważ nie miałem wcześniej okazji podziękowania Koleżankom i Kolegom za okazane mi zaufanie, czynię to teraz – serdecznie Wszystkim dziękuję! To niewątpliwie sukces Łódzkiej Izby Adwokackiej. Pamiętajmy, że od kilku lat nie mieliśmy – z wyjątkiem dziekana – żadnego przedstawiciela w NRA. Listopadowe wybory okazały się dla łódzkich adwokatów bardzo pomyślne. Nowa rola to nowe […]

Kilka myśli o nieobecności…

1. Po raz pierwszy odkąd złożyłem ślubowanie na aplikacji adwokackiej, nie będę na zgromadzeniu Izby. Dlaczego? Na kongresie, na którym chcą się spotkać wszystkie zawody prawnicze, nie powinno brakować adwokatów. Mamy ambicje, by nasze łódzkie środowisko było w awangardzie tego, co dobre w adwokaturze – a na kongresie rozmawiać będziemy o imponderabiliach. Jeśli w Polsce zabraknie mechanizmów pozwalających na niezawisłe orzekanie przez sędziów, gdyby w sądzie zaczęła decydować nie siła prawniczego argumentu, a w niejasny sposób […]

Kto polubi Konstytucję?

III Edycję Tygodnia Konstytucyjnego organizuje 28 maja–4 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. Trwający od pewnego czasu kryzys wokół wartości konstytucyjnych, ich treści i charakteru, ma także swoje dobre strony. Należy do nich wzrost zainteresowania Konstytucją i jej normami. A polska Ustawa zasadnicza do niedawna nie była aktem prawnym cieszącym się dużym zainteresowaniem – nawet wśród prawników! Było tak dlatego, że z jednej strony traktowano ją jako pewną oczywistość, […]

Arbitraż międzynarodowy

Adwokaci oraz aplikanci mogli 6 kwietnia zapoznać się z tematyką arbitrażu międzynarodowego i wysłuchać wykładu adwokata Jarosława Pączka – arbitra międzynarodowego; oraz krótkiej prelekcji prorektora Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dr hab. Sławomira Cieślaka – wiceprezesa Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej. Wykłady poprzedziły przemówienia dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi Jarosława Z. Szymańskiego oraz prezes Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, prof. dr hab. Marii Królikowskiej-Olczak. Jarosław […]