Wprowadzone przez Kronika

Konkurs Krasomówczy

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich im. Stanisława Mikke (Warszawa, 26 listopada 2011r.) Opr. adw. Krystyna Skolecka – Kona Konkurs krasomówczy w obecnym kształcie ma ponad 35 –letnią tradycję. Po raz pierwszy w 1977 r. zorganizowany został przez adw. Witolda Bayera – ówczesnego patrona Ośrodka Badawczego Adwokatury i od tego czasu stale odbywa się w poszczególnych izbach adwokackich. Inicjatorem, kultywatorem i wielkim animatorem konkursów krasomówczych […]

„POUCZAM PANA O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ …”

Na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi pojawił się pilny komunikat. Sekretarz NRA adw. Krzysztof Boszko wystosował list do wszystkich Izb Adwokackich w związku z napływającymi do Naczelnej Rady Adwokackiej informacjami o praktyce wzywania adwokatów na przesłuchania w charakterze świadka w sprawach, w których są oni obrońcami, próbach łamania prawa do obrony i naruszenia tajemnicy adwokackiej przez prokuratorów. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2011 roku zadecydowało zwrócić się […]

Łódzki Adwokat arbitrem

Adwokat Lech Gąsecki  arbitrem Trybunału Arbitrażowego przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Opr. Redakcja W dniu 20 grudnia 2011 roku Adwokat Lech Gąsecki został wybrany przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego jednym z 24 arbitrów Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. 17 stycznia w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Trybunału. „(…) Trybunał, powołany do życia w roku 1994 (…) pełni zarówno funkcję sądu polubownego, rozstrzygającego […]

Ślubowanie 2011

W dniu 17 października 2011 r., w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, odbyło się uroczyste przyjęcie przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi adw. Zbigniewa Wodo ślubowania od 80 osób, które zdawały państwowy egzamin adwokacki w dniach 14 – 17 czerwca 2011 r. Opr. adw. Agnieszka Jaskólska oraz  adw. Kinga Stasiak Przybywających na tę pamiętną chwilę gości witał przyjemnymi dźwiękami kwartet smyczkowy zaproszony przez Pana Dziekana. Na twarzach naszych […]

SŁOWO PASTERSKIE DO PRAWNIKÓW KSIĘDZA ARCYBISKUPA WŁADYSŁAWA ZIÓŁKA, METROPOLITY ŁÓDZKIEGO. 13 stycznia 2012 r. Izba Adwokacka w Łodzi, ul. Piotrkowska 63

Opr. ks. Abp. Władysław Ziółek Metropolita Łódzki 1. Spotykając się z okazji świąt Bożego Narodzenia z przedstawicielami różnych środowisk naszego miasta i archidiecezji, przychodzi mi w coraz to innych kontekstach patrzeć i rozważać tajemnicę Wcielenia – Boga, który stał się człowiekiem. Oczywiście, prawda, którą przeżywamy i świętujemy jest uniwersalna, dostępna dla każdego, co zresztą symbolicznie opisują teksty ewangeliczne – przed położonym w żłobie Synem Bożym padają […]

Biuro Obsługi Adwokata w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

W związku z fatalną organizacją pracy Biura Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi przedstawiam Państwu podanie do Pana Dziekana w zakresie stosownego wystąpienia do Prezesa Sądu o podjęcie działań mających zaradzić problemowi. Oryginał podania wraz z listą podpisów pozostaje do Państwa dyspozycji w pokoju adwokackim Sądzie Śródmiejskim. Jeżeli zgadzacie się Państwo z zawartymi w podaniu uwagami proszę w chwili wolnego czasu o jego podpisania. Kopie elektroniczne […]

Ach co to był za Bal

A jednak się udało. Tzn udało się zorganizować kolejny coroczny bal karnawałowy Adwokatury w Łodzi. Tym razem 21 stycznia. Pisząc artykuł do Kroniki rok temu opisujący bal zeszłoroczny poczyniłem na jego końcu założenie, że w 2012 też się spotkamy. Założenie okazało się trafne i w pełni spełnione. Dzięki wysiłkowi adw. Anny Gąseckiej oraz adw. Sylwi Kubiak – Kielichowskiej i wsparciu ze strony Dziekana adw. Zbigniewa Wodo udało się […]

Ubezpieczenie OC dla adwokatów

Uprzejmie informujemy, że w wyniku prac Komisji powołanej przez Naczelną Radę Adwokacką na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2012 r. ustalone zostały finalnie zasady ubezpieczenia OC adwokatów na rok 2012 r. Opr. Komisja NRA ds. ubezpieczenia OC adwokatów z PZU i HDI Asekuracja SA Są one korzystniejsze od pierwotnych zasad ubezpieczenia OC adwokatów przedstawionych pod koniec 2011r. Ustalone obecnie zasady ubezpieczeń OC adwokatów przedstawiają się następująco: I. Adwokat, w ramach […]

Propozycje scen Warszawskich Teatrów

Mając na uwadze plany komisji kulturalnej na najbliższy czas, chciałbym szanownych Państwa zapoznać z ofertą teatrów warszawskich. Tak jak w poprzednim roku, planujemy spędzić jeden dzień razem, i odbyć kulturalną peregrynację do Stolicy celem obejrzenia pięknego widowiska artystycznego. Mając na uwadze fakt wydania Kroniki w lutym uznałem, że przed planowanym wyjazdem będę mógł Państwu zaprezentować najciekawsze propozycje teatralne nadchodzącego sezonu. W związku z tym, że musimy dokonać wyboru z propozycji […]