Wprowadzone przez Kronika

Konkurs krasomówczy

Sprawozdanie z przebiegu Środowiskowego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich przeprowadzonego w siedzibie Izby Adwokackiej w łodzi w dniu 30 czerwca 2012 r. Opr. adw. Krystyna Skolecka – Kona Kto kocha swój język, kto go chroni od brzydoty i pospolitości, kto stara się wydobyć tkwiącą w nim siłę, godność i urodę – jest czynnym współtwórcą swojego narodu Jan Parandowski W dniu 30 czerwca 2012 r. w siedzibie Izby Adwokackiej w Łodzi […]

Już niedługo wybory

Słuchając rozmów pod salami rozpraw lub w pokojach adwokackich dominującym tematem zdaje się być panująca dookoła zima. Trudno się temu dziwić spoglądając na warunki za oknem. Jednak przecież przyszły bliski już czas przyniesie dla naszej Izby powiew nowego oraz czas podsumowań. Przecież 11 maja odbędzie się Walne Zgromadzenie naszej Izby. Temat ten zdawać by się mogło ważny ale nie wywołujący żadnych emocji wśród koleżaństwa […]

Podsumowania i plany – wywiad z dziekanem ORA w Łodzi adw. Zbigniewem Wodo

Michał Wojtysiak: Biorąc pod uwagę zbliżający się koniec kadencji Pana Dziekana oraz organów samorządu adwokackiego chciałbym zapytać pana dziekana jak ocenia pan okres swojej kadencji ? Zbigniew Wodo : Oceniać siebie nie należy. Można co najwyżej dokonać pewnych podsumowań  mając na uwadze ustawowe obowiązki samorządu określone wyraźnie w art. 3 ustawy Prawo o adwokaturze. Na podstawie tych kryteriów mogę spróbować dokonać pewnej oceny […]

Porozumienie ORA w Łodzi z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego

Dnia 7 stycznia 2013r. na polecenie naczelnych instytucji Okręgowa Rada Adwokacka w Łodzi podpisała porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju Partnerstwa Publiczno Prawnego (PPP) w regionie łódzkim z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego. Wydarzenie to ma szczególną funkcję kooperacji sektora publicznego z prywatnym, na wzór innych państw europejskich, gdzie taki system się sprawdził, w zakresie zadań publicznych takich jak upowszechnianie wiedzy o PPP wśród przedstawicieli samorządów i wśród inwestorów, […]

Nasz konsul honorowy

W dniu 24 lutego 2012 r. adwokat Alicja Bień została nominowana nowym konsulem honorowym Francji w Łodzi. Opr. adw. Marcin Świeszkowski Uroczyste przyjęcie w związku z faktem nominacji miało miejsce w restauracji Spatif w Łodzi. Na przyjęciu Izbę Łódzką reprezentowali m.in. Dziekan Zbigniew Wodo, adw. Krystyna Skolecka – Kona, adw. Jerzy Szczepaniak, adw. Bartosz Zacharek, adw. Malina Tarczyńska-Kubiak , adw.Stanisław Kubiak , adw. Dorota Dzięgielewska […]

Konkurs Krasomówczy

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich im. Stanisława Mikke (Warszawa, 26 listopada 2011r.) Opr. adw. Krystyna Skolecka – Kona Konkurs krasomówczy w obecnym kształcie ma ponad 35 –letnią tradycję. Po raz pierwszy w 1977 r. zorganizowany został przez adw. Witolda Bayera – ówczesnego patrona Ośrodka Badawczego Adwokatury i od tego czasu stale odbywa się w poszczególnych izbach adwokackich. Inicjatorem, kultywatorem i wielkim animatorem konkursów krasomówczych […]

„POUCZAM PANA O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ …”

Na stronie Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi pojawił się pilny komunikat. Sekretarz NRA adw. Krzysztof Boszko wystosował list do wszystkich Izb Adwokackich w związku z napływającymi do Naczelnej Rady Adwokackiej informacjami o praktyce wzywania adwokatów na przesłuchania w charakterze świadka w sprawach, w których są oni obrońcami, próbach łamania prawa do obrony i naruszenia tajemnicy adwokackiej przez prokuratorów. Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej na posiedzeniu w dniu 21 grudnia 2011 roku zadecydowało zwrócić się […]

Łódzki Adwokat arbitrem

Adwokat Lech Gąsecki  arbitrem Trybunału Arbitrażowego przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Opr. Redakcja W dniu 20 grudnia 2011 roku Adwokat Lech Gąsecki został wybrany przez Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego jednym z 24 arbitrów Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. 17 stycznia w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Trybunału. „(…) Trybunał, powołany do życia w roku 1994 (…) pełni zarówno funkcję sądu polubownego, rozstrzygającego […]

Ślubowanie 2011

W dniu 17 października 2011 r., w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, odbyło się uroczyste przyjęcie przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi adw. Zbigniewa Wodo ślubowania od 80 osób, które zdawały państwowy egzamin adwokacki w dniach 14 – 17 czerwca 2011 r. Opr. adw. Agnieszka Jaskólska oraz  adw. Kinga Stasiak Przybywających na tę pamiętną chwilę gości witał przyjemnymi dźwiękami kwartet smyczkowy zaproszony przez Pana Dziekana. Na twarzach naszych […]