Wprowadzone przez Kronika

Urzędówki – Wynagrodzenie obrońców w wieloletnich sprawach karnych

W związku ze staraniami Dziekana ORA zmierzającymi do uregulowania kwestii wypłacania obrońcom z urzędu zaliczek na poczet wynagrodzenia z tytułu obron w wieloletnich procesach karnych, doszło do wymiany korespondencji w tejże sprawie. Niestety prośba skierowana do Szanownego Pana Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi nie znalazła zrozumienia i ustosunkowano się do Próśb adwokatury Łódzkiej w sposób negatywny. Poniżej zamieszczamy pełen tekst listu Pana Prezesa   [one_half]Pan Adwokat Jarosław Zdzisław Szymański Dziekan […]

Wywiad z Dziekanem ORA w Łodzi adw. Jarosławem Zdzisławem Szymańskim

Katarzyna Piotrowska-Mańko: Panie Dziekanie. To już szósty miesiąc Pana kadencji. Sądzę, że Koledzy są  ciekawi, jak Pan postrzega ten czas, czy spodziewał się Pan tyle pracy ? Czy wprowadzono jakieś zmiany w funkcjonowaniu Okręgowej Rady Adwokackiej, a jeśli tak to jakie i w tej sytuacji, czy może Pan dziś skomentować – czy spełniają swoje role ? Dziekan Jarosław Zdzisław Szymański: Obejmując funkcję dziekana ORA Łodzi miałem konkretny plan […]

VII Edycja Dnia Bezpłatnych Porad Adwokackich

Dnia 7 września 2013 roku, po rocznej przerwie, odbyła się VII edycja adwokackiej akcji PRO BONO w ramach, której nasze środowisko mogło kultywować tradycję pomocy prawnej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Opr. apl. adw. Karolinak Jaszczak Wydarzenie to zostało zapoczątkowane przez NRA, a w tym roku o realizacji przedsięwzięcia zadecydowało posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 22 czerwca br. I choć nie jest to jedyny dzień w którym możemy nieść pomoc […]

Dobra współpraca z ŁARR

Komisja ds. Współpracy z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego kontunuuje działalność. Współpraca z ŁARR dotyczyć ma głównie obszaru Partnerstwa Publiczno Prywatnego (PPP). Opr. adw. Marta Urbańska-Arendt Jak wiadomo, jest to rozpowszechniona w Europie metoda angażowania kapitału prywatnego w finansowanie inwestycji publicznych, stymulująca rozwój regionu. Jeszcze przed wyborami w naszej Izbie, Komisja współorganizowała  konferencję pod hasłem „Partnerstwo Pilnie Potrzebne”, która odbyła się na  Wydziale Prawa i Administracji UŁ. […]

Więcej kierowników szkolenia

Zasadniczą zmianą w sposobie organizacji szkolenia jest powierzenie go dwóm osobom. ORA w Łodzi na stanowisko Kierownika Szkolenia powołała ponownie adw. Bartosza Tiutiunika, a na jego Zastępcę adw. dr Bartosza Kucharskiego. Opr. adw. Bartosz Tiutiunik oraz adw. dr Bartosz Kucharski Założeniem tej decyzji było wyodrębnienie dwóch podstawowych pionów szkolenia aplikantów tzn. pionu karnego (obejmującego prawo karne materialne i procesowe, prawo karne wykonawcze, prawo karne skarbowe […]

Nowa szefowa komisji parlamentarno-prawnej

Komisja Parlamentarno Prawna ORA w Łodzi zamierza kontynuować, w ramach swoich prac, dotychczasowy kierunek wyznaczony w ubiegłych latach przez jej przewodniczącego, a obecnie  Dziekana ORA – adw. Jarosława Zdzisława Szymańskiego. Opr. adw. Marzena Warpechowska Mamy nadzieję na zacieśnianie współpracy z parlamentarzystami, europosłami czy to w ramach cyklicznych spotkań, czy zainteresowania na  bieżąco problemami prawnymi, dotykającymi nie tylko adwokatury, ale także szeroko rozumianego prawnego interesu obywatela. Zamysłem prac komisji jest […]

Przewodniczący Komisji Doskonalenia Zawodowego

Po wakacyjnej przerwie Komisja Doskonalenia Zawodowego wznowiła cykl wykładów w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych adwokatów. W obecnym kształcie Komisja stara się kontynuować utrwaloną praktykę szkoleń w siedzibie Okręgowej Rady jak również organizować sprawdzone już szkolenia wyjazdowe oraz, w ramach pewnego „eksperymentu”, podejmuje próby zorganizowania szkoleń w soboty. Obecny kształt planów szkolenia opracowany został w oparciu o spostrzeżenia i doświadczenia członków Komisji oraz postulaty płynące ze strony […]

Komisja Sportu i Rekreacji ORA w Łodzi – podsumowanie.

Ponad trzyletni okres kierowania Komisją Sportu i Rekreacji ORA  w Łodzi pozwala na podsumowanie dotychczasowej jej działalności. Choć ocena taka, w szczególności dokonywana przez osobę związaną z KSiR może być dotknięta błędem, to jednak warto chyba zaryzykować i dokonać bilansu dotychczasowych osiągnięć i porażek. Prawdziwej oceny dokonają jednak Członkowie naszej Izby, mogący krytycznie spojrzeć na efekty wysiłków podejmowanych przez Ich Koleżanki i Kolegów tworzących Komisję. Na wstępie należy […]

Komisja wizerunkowa

„Wizerunek jest wart więcej od tysiąca słów” (Carlom Ruiz Zafón). Budowanie wizerunku Adwokatury Łódzkiej jest najważniejszym z celów działania Komisji ds. Wizerunku i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Opr. adw. Patrycja Leśkiewicz Komisje wizerunkowe, co warto podkreślić, nie działają we wszystkich izbach (obecnie zaledwie w kilku), więc inicjatywę łódzkiej Okręgowej Rady Adwokackiej należy określić, jako innowacyjną w skali kraju. W ramach przygotowywanych przez siebie działań Komisja będzie […]