Wprowadzone przez adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko

Stefan Szydłowski – wspomnienie

Stefan Szydłowski urodził się 4 stycznia 1891 r. w Kobryniu (obecnie Białoruś). Był synem Wacława (prowizora farmacji – zm. 1921 r.) i Józefy z Szadurskich (zm. 1922 r.). Ochrzczony już 5 stycznia w miejscowym kościele katolickim przez ks. Stankiewicza – dziekana i proboszcza. Jego rodzicami chrzestnymi byli Andrzej Tymiński i Waleria Szadurska. Brak wiadomości o miejscu nauki w zakresie szkoły powszechnej oraz gimnazjum, ale wiadomo za to, że studia odbył na Wydziale Prawnym Cesarskiego Uniwersytetu […]

Wotum nieufności – zaczęło się od zwyczaju…

Na podstawie monografii „System parlamentarno-gabinetowy do I wojny światowej” (Wydawnictwo Sejmowe 2016), uchwałą z 21 kwietnia 2017 r. Rada Wydziału Prawa i Administracji UŁ nadała stopień doktora habilitowanego adw. Maciejowi Rakowskiemu, zatrudnionemu w Katedrze Badań nad Rozwojem Państwa i Prawa (która w zeszłym roku powstała z połączenia Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa z Katedrą Historii Państwa i Prawa Polskiego). Z kolejnym w naszym gronie samodzielnym pracownikiem naukowym rozmawia adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko. Katarzyna […]

Adwokat Ryszard Kenner (1927-2014)

W dniu 14 listopada 2014 r. na cmentarzu Doły w Łodzi pożegnaliśmy zmarłego adw. Ryszarda Kennera, wybitnego przedstawiciela łódzkiej palestry, znakomitego cywilistę, wieloletniego aktywnego działacza samorządu adwokackiego, kawalera Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnego Krzyża Zasługi, odznaczonego odznaką „Adwokatura Zasłużonym”, człowieka niezwykle serdecznego i życzliwego. Ryszard Kenner urodził się 5 kwietnia 1927 r. w Kołomyi na terenie byłego województwa stanisławowskiego (obecnie zachodnia Ukraina). Do końca drugiej […]

[1913- 2012] Mec. Zygmunt Kortyński

‘Tytan pracy, twardziel posiadający charyzmę’. Tak pisała prasa regionalna o adw. Zygmuncie Kortyńskim. W dniu 13 grudnia 2011 r. miałam przyjemność obok adw. Jolanty Wojtczak uczestniczyć w spotkaniu z okazji Świąt Bożego Narodzenia Dziekana Zbigniewa Wodo z  adw. Zygmuntem Kortyńskim. Spotkanie odbyło się z inicjatywny Pana Dziekana w domu adw. Zygmunta Kortyńskiego. W związku ze stanem zdrowia, adw. Zygmunt Kortyński nie uczestniczył od jakiegoś czasu w spotkaniach Koła Emerytów […]