Wprowadzone przez adw. Jaroslaw Zdziaslaw Szymański

Refleksja nad jubileuszem

Obchodzimy jubileusz stulecia odrodzonej w 1918 r. Adwokatury Polskiej. Jest to moment satysfakcji z dotychczasowej historii Adwokatury jako instytucji życia publicznego, prawnego porządku Rzeczypospolitej Polskiej, jej dokonań i roli społecznej, ale również powód do zadumy i pogłębionej refleksji na temat obecnej kondycji i przyszłości. Bez zbytniej emfazy, patosu i samouwielbienia, możemy jako członkowie Adwokatury być dumni z jej historii i roli publicznej, jaką odegrała w nowożytnych dziejach państwa polskiego. Powinniśmy […]

Adw. Lech Jan Gąsecki (1953-2016)

Lech Jan Gąsecki, były wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Wpisany na listę adwokatów w 1982 r., wybitny adwokat, ceniony, aktywny, wieloletni działacz samorządu adwokackiego – pełniący w przeszłości funkcje: wicedziekana ORA w Łodzi, sekretarza, delegata na Krajowe Zjazdy Adwokatury, przewodniczącego Komisji ds. Form Wykonywania Zawodu, rzecznika dyscyplinarnego ORA w Łodzi, patrona zespołów adwokackich z ramienia ORA w Łodzi, członka Komisji ds. Szkolenia Aplikantów Adwokackich, Komisji Doskonalenia […]

Deregulacja czy rozregulowanie

Podsumowanie konferencji „Model dostępu do zawodów prawniczych w Polsce – próba oceny skutków zmian oraz postulaty” Komisja Parlamentarno – Prawnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi w związku z kolejnymi projektami tzw. deregulacji zawodów prawniczych autorstwa Ministra Sprawiedliwosści Jarosława Gowina wystąpiła z inicjatywą zorganizowania konferencji poświęconej modelowi dostępu do zawodów prawniczych i skutkom już dokonanych zmian. Przewodniczący Komisji adw. Jarosław Z. Szymański zwrócił się z tą […]