Wprowadzone przez adw. Jarosław Wyrwas

Nieodpłatna pomoc prawna w nowym roku

1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 5 sierpnia 2015 r. „o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej” (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1255), przy czym część jej postanowień (w szczególności odnoszących się do przygotowania wykonywania regulacji zawartej w ustawie) obowiązuje już od 31 sierpnia 2015 r. Realizacji ustawy przez okręgowe rady adwokackie i adwokatów służy uchwała nr 40/2015 Naczelnej Rady Adwokackiej z 19 września 2015 r. Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej stanowi zadanie zlecone z zakresu […]