Wprowadzone przez adw. Bartosz Zacharek

Akcja pro bono dla Polonii szwedzkiej.

W dniach 27 lutego – 1 marca 2015 r. adwokaci naszej Izby: Małgorzata Striżko, Joanna Pustelnik-Jaźwiec, Jacek Podsiadło i Bartosz Zacharek, uczestniczyli w przedsięwzięciu porad prawnych pro bono dla Polonii szwedzkiej. Akcja została zorganizowana przez Komisję do spraw Współpracy Międzynarodowej ORA w Łodzi oraz Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie. Nasza delegacja została bardzo serdecznie przyjęta przez Panią Minister Barbarę Sośnicką – Konsula polskiego w Sztokholmie oraz przez Pana Michała […]

Zmiany w KPC

Wybrane zagadnienia z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. W dniu 3 maja 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. z 2011 r. nr 233, poz. 1381]. Wprowadza ona szereg zmian, przede wszystkim w Kodeksie postępowania cywilnego, a w jego ramach w zakresie: postępowania rozpoznawczego, zabezpieczającego i egzekucyjnego. […]