Wprowadzone przez Anna Rakowska-Trela

Rzecznik Praw Obywatelskich nie będzie odkryciem towarzyskim roku

Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej w składzie: Julia Przyłębska – przewodnicząca składu, Stanisław Piotrowicz – sprawozdawca, Justyn Piskorski, Bartłomiej Sochański, Wojciech Sych, orzekł, że art. 3 ust 6 ustawy o RPO pozwalający RPO działać po zakończeniu kadencji, do czasu wyboru następcy, jest niezgodny z art. 209 ust. 1 w związku z art. 2 i 7 Konstytucji, jednocześnie odraczając utratę mocy obowiązującej przez ten przepis o 3 miesiące od dnia ogłoszenia orzeczenia K 20/20 w Dzienniku Ustaw. To kolejne […]