REDAKCJA „KRONIKI”
Adres: 90-413 Łódź, ul. Piotrkowska 63
Kolegium Redakcyjne:
adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko (redaktor naczelna)
adw. Magda Pigułowska, adw. Anna A. Wolska.
adw. Katarzyna Trocińska, adw. dr Rafał Kasprzyk,
adw. Dariusz Wojnar, adw. Ewa Stępniewicz – Kwaśny,
adw. Krzysztof Stępniewicz, adw. Michał Wojtysiak,
adw. Mariusz Mazepus, adw. Katarzyna Fulko,
adw. Tomasz Grzeszczak,
adw. Jarosław Szczepaniak

kontakt: 42 633 33 73
katarzyna.piotrowska@adwokatura.pl

Wyślij nam wiadomość!