REDAKCJA „KRONIKI”

Adres: 90-531 Łódź, ul. Wólczańska 199
Izba Adwokacka w Łodzi.

Kolegium Redakcyjne:
adw. Katarzyna Piotrowska-Mańko (redaktor naczelna)
adw. Magda Pigułowska, adw. Anna A. Wolska, adw. Katarzyna Trocińska, adw. Ewa Stępniewicz-Kwaśny, adw. Krzysztof Stępniewicz, adw. Michał Wojtysiak, adw. Mariusz Mazepus, adw. Katarzyna Fulko, adw. Tomasz Grzeszczak, adw. Jarosław Szczepaniak

kontakt: katarzyna.piotrowska@adwokatura.pl

INFORMACJA DLA AUTORÓW

  • Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawek redakcyjnych tekstów.
  • Nadsyłane do redakcji zdjęcia nie powinny mieć format JPG, TIF lub RAW – minimum ok. 1500 x 1000 pikseli.

Wyślij nam wiadomość!

4 + 4 = ?