Kronika paymetoo

Ruch #PayMeToo i ekonomiczne prawa kobiet

Mimo, że nowoczesne prawo szerzy zasadę równouprawnienia…

Zawody zaufania publicznego. Jednym głosem!

6 czerwca 2018 r. z inicjatywy Łódzkiego Porozumienia Samorządów…
Kronika kino

Festiwal Filmowy "Masz prawo do Adwokata"

W tym roku przypada 100-letnia rocznica powstania nowoczesnej…

Panta rei! PALESTRA NA TABLECIE

W nowym roku nastąpią znaczące zmiany w drukowaniu i sposobie…

Rebelianci i Kompradorzy

Zaszły ostatnio dwa wydarzenia polityczne o zasadniczym znaczeniu…

Chcemy niepodległości!

W 99 rocznicę odzyskania niepodległości w siedzibie Okręgowej…

Wigilijne spotkanie

Tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia, w tym roku…

Obywatele muszą ufać tym zawodom...

Nad wzajemną relacją samorządności zawodowej i wolności…

Stulecie adwokatury

24 grudnia 1918 r. Naczelnik Państwa Polskiego Józef Piłsudski…