Apelacje cywilne, karne, skargi...

Tegoroczne wyjazdowe szkolenie dla aplikantów wszystkich trzech…

Nauka i rozrywka u rycerzy-zakonników

Żeby uprzyjemnić wiosenne szkolenie, komisja doskonalenia zawodowego…

Zaproszenie do specjalizacji

Sekcje Tematyczne Praktyków Prawa. W ślad za pozytywnymi doświadczeniami…

Jak co roku w karnawale, aplikanci bawią się wspaniale!

Spotkanie noworoczne aplikantów 2017. Karnawał, Nowy Rok i…

Akademia Nowoczesnego Adwokata – przyszłość jest teraz

Akademia Nowoczesnego Adwokata została powołana do życia na…

Jaka piękna mowa!

Łódzki Konkurs Krasomówczy 2017. W tegorocznym konkursie krasomówczym…

Kierownicy szkolenia aplikantów na konferencji

Tegoroczna Wiosenna Konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów…

Nasi na konferencji w stolicy

Izba Adwokacka z Łodzi otrzymała zaproszenie na Ogólnopolską…

Aplikanci ORA z Łodzi się szkolą

Wyjazdowe szkolenie dla aplikantów wszystkich trzech roczników…