Niech żyje bal!

Który to już raz spotykamy się na naszym sportowym balu? Tyle…

Integracja – przyszłość adwokatury

Integracja powinna być jednym z podstawowych celów naszego…

O deskach nostalgicznie...

Po dwóch latach treningów, sprawdzianów i zawodów zostałem…

Halówka u radców

To już tradycja – wielu łódzkim prawnikom marzec kojarzy…

Nizina (ze wspomnień narciarza)

Dni Gór - Narciarstwo to impreza Oddziału Łódzkiego Polskiego…

Dzień dobry Nowa Zelandio

Nowa Zelandia, w języku Maorysów – Kraj Białej Chmury. Od…

INTEGRACJE - WIOSNA RIDERS i BIKE 2015

Motocykliści, rowerzyści i piechurzy biorący udział w VII…

PIŁKARSKIE POTYCZKI

Turniej piłki nożnej o Puchar Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej…

Willa Richtera

Łódzki oddział Klubu Motocyklowego Adwokatury Polskiej też…