Szkolenie zawodowe w Słoku 2013

W dniach 24-25 listopada 2012 r. w Hotelu „Wodnik” w Słoku…

14 obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 25 lutego – 2 marca 2013r.

Środowisko naukowe rolą ofiary w procesie przestępstwa zainteresowało…

Błąd w sztuce - Szkolenie w ORA

Odpowiedzialność cywilna adwokatów i notariuszy. (…)„każdy…

BOIa dla tonącego - Biura Obsługi Interesanta

Niestety w dalszym ciągu można powyższego tytułu użyć pod…

Deregulacja czy rozregulowanie

Podsumowanie konferencji „Model dostępu do zawodów prawniczych…

Konkurs krasomówczy

Sprawozdanie z przebiegu Środowiskowego Konkursu Krasomówczego…

Już niedługo wybory

Słuchając rozmów pod salami rozpraw lub w pokojach adwokackich…

Podsumowania i plany - wywiad z dziekanem ORA w Łodzi adw. Zbigniewem Wodo

Michał Wojtysiak: Biorąc pod uwagę zbliżający się koniec…

Porozumienie ORA w Łodzi z Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego

Dnia 7 stycznia 2013r. na polecenie naczelnych instytucji Okręgowa…